Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Är din garageport gammal?
Läs våra nyheter.

Det händer mycket på Garageportexperten. Här i vårt nyhetsarkiv hittar du allt från pressmeddelanden till nyhetsbrev och aktuella kampanjer. Så kika in här ofta – det lönar sig!

26 januari, 2018

Pressmeddelande 24 januari

Garageportexperten gjorde starkt 2017

Garageportexperten behåller positionen som Sveriges största leverantör av garageportar. Totalt hade Garageportexperten 55 procent av marknadsandelarna när årets fjärde kvartal stängdes. Sammanfattningsvis blev 2017 ett tufft år för branschen som backade med sex procent som helhet.

– Vi går stärkta ut ur ett tufft år tack vare vårt starka fjärde kvartal i förhållande till övriga branschen. Det är bra att inte tappa marknadsandelar när året varit svagt vilket vi klarar tack vare vår riskspridning på flera olika kundgrupper och vårt nationella perspektiv, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Under årets fjärde kvartal hade Garageportexperten 58 procent av marknadsandelarna, och helåret slutade på 55 procent. I branschen som helhet minskade försäljningen med sex procent 2017 jämfört med föregående år, vilket speglas i ett vikande utnyttjande av rotavdraget. Även Garageportexperten tappade sex procent, men behåller sin position som marknadsledande.

– Det är tydligt att debatten om en överhettad bostadsmarknad tillsammans med det sänkta rotavdraget och amorteringskravet har gjort många villaägare mer försiktiga. Det är olyckligt om myndigheternas åtgärder för att bromsa prisutvecklingen på fastighetsmarknaden leder till att villa- och fastighetsägare håller igen på nödvändigt underhåll, säger Mikael Holmstrand.

Garageportexperten fortsätter att dominera marknaden och står för 55 procent av försäljningen bland branschföreningen Portgruppens medlemmar. Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av medlemmarna i Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vipp- och slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.

Med en omsättning på 310 miljoner kronor är Garageportexperten Sveriges största leverantör av garageportar. Kedjan består av 30 franchisetagare med 47 butiker över hela landet. Sedan starten har kedjan levererat och monterat över 230 000 garageportar.

Fakta nedan: Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:

Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.

Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 310 Mkr. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av 30 franchisetagare och finns på nästan 50 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat över 230 000 portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se


7 december, 2017

Pressmeddelande 7 december

Garageportexperten köper Värmlands Portservice

Garageportexperten har genom sin franchisetagare i Karlstad köpt det lokala industriportsföretaget Värmlands Portservice. Övertagandet skedde den första december i år.

– Tack vare förvärvet kan vi nå vårt mål att öppna fler butiker på en eller ett par orter i Värmland och då också kunna nyanställa både sälj- och servicepersonal, säger Anders Karlsson som äger Garageportexperten i Karlstad.

Värmlands Portservice är ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet av industriportsverksamhet med bas i Karlstad och med Värmland som huvudsakligt arbetsfält. Bolaget drivs idag av sönerna till grundaren.

– För våra kunder innebär köpet att båda bolagen blir starkare tack vare både bättre kunskapsöverföring och större bredd. Det garanterar en ännu högre närvaro och servicegrad över hela Värmland, säger Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten.

Värmlands Portservice är ett mycket välrenommerat företag och har nu kommit till ett läge där de behöver en stark och engagerad ägare för att kunna ta ytterligare steg i utvecklingen. All personal i Värmlands Portservice följer med i förvärvet och bolaget drivs vidare som en egen enhet.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Karlsson, ägare Garageportexperten Karlstad, 0706-77 97 50, anders.karlsson@garageportexperten.se
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se


24 oktober, 2017

Vi söker nya experter!

Är du vår nya expert?

Vi söker flera nya experter runt om i landet.
Kan en av dem vara du? Eller din kompis?

Läs mer på :http://www.garageportexperten.se/om-oss/jobba-hos-oss/


6 juli, 2017

Pressmeddelande 6 juli 2017

Så renoverar du utan försäkringssmällar

För många innebär sommaren renoveringstider – men den som vill att försäkringen ska gälla bör tänka till innan köket, garaget eller badrummet rustas upp. Garageportexperten och Länsförsäkringar har tagit fram en checklista med sex smarta renoveringstips.  

– Prata gärna med ditt försäkringsbolag om vad som gäller innan du renoverar hemma eller i sommarstugan. För att få full ersättning vid en skada är det viktigt att följa aktsamhetskraven och använda produkter som är godkända av offentlig myndighet ur miljö- eller säkerhetssynpunkt, säger Karin Brogren, besiktningsman på Länsförsäkringar Östgöta.
Här är sex smarta saker att tänka på inför renoveringen:

  1. Håll tätt i köket

Varje år hanteras 100 000 vattenskador i Sverige, till en kostnad av uppåt 10 miljarder. Många skador sker i diskbänksskåpet och kring diskmaskinen. Vid ny- och tillbyggnad samt renovering är det krav på vattentäta skydd under diskbänksskåp, diskmaskin, kyl, frys och vattenanslutna apparater. Använd diskmaskinsavstängningen och montera gärna ett vattenlarm.

  1. Brandkontrollera kaminen

En eldstad ska sotas med jämna mellanrum, och enligt lagen brandkontrolleras var tredje eller sjätte år beroende på om den används som huvudsaklig värmekälla eller bara som mysfaktor. Om eldstaden inte är brandkontrollerad riskerar du nedsatt ersättning i händelse av en olycka.

  1. Installera garageporten korrekt

Även om en garageport och en garageportsöppnare är CE-märkta var för sig så måste själva installationen uppfylla kraven för att uppnå en CE-märkning. Uppskattningsvis 200 000 svenska garageportar är inte installerade av en certifierad montör, vilket innebär att man riskerar nekad eller begränsad ersättning i händelse av en olycka.

  1. Säkra badrummet

Villaägare får gärna utföra arbeten själva så länge de använder godkända produkter och följer lagkrav, branschregler och monteringsanvisningar. Däremot måste du kunna visa upp kvalitetsdokument från en behörig entreprenör för att kunna få kakel, klinker och tätskikt ersatta vid en skada – annars ersätts bara själva skadorna.

  1. Följ aktsamhetskraven

Fyller du din nyrenoverade villa med dyrbar konst och antikviteter? Trevligt, men se till att du är rätt försäkrad och har ett lämpligt lås- och larmsystem – aktsamhetskraven varierar beroende på försäkringsbelopp och geografiskt läge. Och nej: Nyckel får inte lämnas eller gömmas i närheten av bostaden.

  1. Dokumentera allt

Fotografera både hemmet och värdesakerna för att kunna förklara och styrka vad du har ägt – alltifrån diamanthalsband till nylagda parkettgolv. Förvara kvitton och foton på ett säkert ställe, gärna i en molntjänst.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

 

Pressreleasen som pdf:

Så renoverar du utan försäkringssmällar 2017-07-06


29 maj, 2017

Pressmeddelande 29 maj 2017

Ny Sifoundersökning:
Svenska garageägare överskattar försäkringsskydd

Hundratusentals garageportar i Sverige lever inte upp till försäkringsbolagens krav. Samtidigt tror bara var fjärde garageägare att de kan bli utan ersättning från hemförsäkringen vid en olycka. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Garageportexperten.

– Många svenska garageportar är tyvärr inte installerade av en kvalificerad montör. Det innebär inte bara en säkerhetsrisk, utan även att många skulle nekas ersättning av sitt försäkringsbolag om något går fel, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Undersökningen visar att varannan garageportägare, 50 procent, tror att hemförsäkringen täcker skador som uppstår om garageporten av misstag skadar bilen eller andra föremål i garaget. Var fjärde, 27 procent, svarar att försäkringen inte täcker medan 22 procent är osäkra.

De flesta försäkringsbolag kräver dock att en garageport uppfyller EU:s direktiv och har en så kallad CE-märkning. Det gör de sällan om inte en certifierad montör sköter installationen. Uppskattningsvis handlar det om närmare 200 000 garageportar i Sverige som kan sakna täckning i hemförsäkringen.

– Det hjälper inte att både garageporten och garageportöppnaren är CE-märkta var för sig – även själva installationen måste uppfylla kraven för att uppnå en CE-märkning.

Därför ska man alltid låta en certifierad montör sköta installationen, säger Mikael Holmstrand.
Garageportexperten arbetar bara med CE-märkta produkter och har som första aktör i branschen utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen, i enlighet med gällande lagstiftning.

Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med 30 franchisetagare på över 40 orter över hela landet. Sedan starten har kedjan som helhet levererat och monterat 210 000 garageportar.

 

Bilagor:
Grafik – så funkar försäkring för garageportar
Fakta nedan:
Om undersökningen
CE-märkning av garageportar
Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30,
mikael.holmstrand@garageportexperten.se


Fakta:

Om undersökningen

Sifo ställde följande fråga till 1 251 personer som har garage:

Tror du att din hemförsäkring täcker skador som uppstår om din garageport av misstag skadar bilen eller andra föremål i garaget?
Det gav följande svar:
Ja 50 procent
Nej 27 procent
Jag har ingen hemförsäkring
1 procent
Tveksam, vet ej 22 procent

CE-märkning av garageportar
• En port som monteras med en motor klassas enligt EU som en maskin.
• Enligt EU:s Byggproduktsförordning och Maskindirektiv måste denna konstruktion därför CE-märkas av en behörig montör.
• En CE-märkt port som monteras med en CE-märkt motor blir alltså inte per automatik en CE-märkt konstruktion.

Att tänka på vid byte av garageport

• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.

Här hittar du pressmeddelandet som pdf:
Svenska garageägare överskattar försäkringsskydd 2017-05-29

Infografik CE-märkning 2017-05-12 sociala medier