Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring – ännu en anledning att välja Garageportexperten!

Privatpersoner:

Med din garageport eller ytterdörr följer en allriskförsäkring som gäller i 3 år från installationsdagen. Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Vid köp av montage av våra produkter erbjuder Garageportexperten sina konsumentkunder en försäkring på köpet! Den här allriskförsäkringen är ett bra komplement till din villaförsäkring om du t.ex. saknar allrisk på byggnad.

Försäkringen är generös i sin skadehantering och omfattar även sådant som många försäkringar normalt friskriver sig från. Högsta ersättning är 50 000 kr.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen följer med porten/dörren – inte personen som försäkrar den/köper den. För fullständiga villkor – kontakta din Garageportexpert.

 Föreningar/ Samfälligheter:

Är ni en samfällighet eller bostadsrättsförening kan även ni köpa denna försäkring till ett mycket förmånligt pris och med den låga självrisken vid skada på 1800 kr. Kontakta din närmaste Garageportexpert för mer information och villkor.

Skadehantering:

Om du råkar ut för en skada på din försäkrade port eller dörr ska du först kontakta ditt ordinarie villaförsäkringsbolag. Om din villaförsäkring ersätter skadan så återbetalar vår försäkring din självrisk. Om din villaförsäkring inte ersätter skadan träder Garageportexpertens försäkring in och ersätter skadan helt om försäkringsvillkoren är uppfyllda. Som kund får du alltså ett mycket bra skydd oavsett så länge skadan omfattas av försäkringen villkor. För skadeanmälan kontakta ekonomi@garageportexperten.se eller ring 0771-473 473.