Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring – ännu en anledning att välja Garageportexperten!

Privatpersoner:

Med din garageport eller ytterdörr följer numera en allriskförsäkring som gäller i 3 år från installationsdagen. Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom vilket utgörs av porten och ev. fast monterade tillbehör.

Garageportexperten erbjuder härmed marknadens bästa försäkring på köpet! Även om du har en hemförsäkring så gäller inte den alltid om du får en skada på garageporten då porten räknas som fast egendom. En hemförsäkring försäkrar normalt sett bara lösöre när det gäller allrisk om man inte själv aktivt väljer till något som kund. Och oavsett din hemförsäkring så erbjuder vi här en bra lösning för dig! Försäkringen är generös i sin skadehantering och omfattar även sådant som många försäkringar normalt friskriver sig från. Som t.ex. åsknedslag.

Det innebär att Garageportexpertens försäkring kliver in direkt vid oförutsedd skada på din garageport eller ytterdörr för dig som privatperson. Och – den är helt gratis för dig om du köper din nya port och montaget av oss!

Högsta ersättning är 50 000 kr.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen följer med porten/dörren – inte personen som försäkrar den/köper den. För fullständiga villkor – kontakta din Garageportexpert.

 Föreningar/ Samfälligheter:

Är ni en samfällighet eller bostadsrättsförening kan även ni köpa denna försäkring till ett förmånligt pris. Kontakta din närmaste Garageportexpert för mer information och villkor.