Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Hörmann grindöppnare

Hörmann RotaMatic är en funktionssäker grindöppnare som även kan manövreras manuellt vid t ex. strömavbrott. Anpassad för slaggrindar upp till 2,5 m bredd per grinddel.

Möjlighet finns att använda samma fjärrkontroll till grind och garageport. Som tillbehör till Hörmann grindöppnare finns bl a varningsljus, säkerhetslist, genomfartsfotocell och el-lås.

Läs gärna Hörmanns broschyr: