Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Sommer grindöppnare

Sommer har grindöppnare för slaggrindar och skjutgrindar i olika storlekar. 

Sommers modeller är underhållsfria och funktionssäkra grindöppnare. De har reglerad mjukstart och mjukstopp och en enkelt hanterbar frikoppling vid
t. ex. strömavbrott. Givetvis stoppar de vid eventuella hinder.

Grindöppnare kan kompletteras med tillbehör som fotoceller, varningsljus, elektriskt lås, kodlås med mera.

Det finns möjlighet att använda samma fjärrkontroll till grindöppnare och garageportöppnare.

Läs gärna Sommers broschyr: