Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

CE

Krav på CE-märkning

Från den 1 juli 2013 måste vissa byggprodukter, som t.ex. garageportar, ha en så kallad prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.

Prestandadeklaration_Uppsala

Manuella portar är CE-märkta från leverantören, medan portar med portautomatik måste CE-märkas i den specifika miljö som produkten befinner sig i och där en individuell riskbedömning skall ske. Det innebär att en port med motor måste CE-märkas och dokumenteras på plats av utbildad montör för att vara godkänd.

Märk väl att det alltså inte räcker att produkterna är CE-märkta från fabrik. Detta är endast en grundförutsättning för att de överhuvudtaget ska kunna monteras ihop på ett godkänt sätt på plats.

För portar som ska förses med portautomatik i efterhand krävs först och främst att porten i sig är CE-märkt samt testad med aktuell portautomatik. Dessutom måste porten klara kraven i prestandadeklarationen och den individuella riskanalysen.

Det är alltid ägaren som ansvarar för säkerheten i de installationer som utförs i fastigheten. Garageportexperten medverkar inte till installationer som strider mot lagstiftning och säkerhet.

CEetikett_Hormann_ostersund_HU

Garageportexperten arbetar självfallet bara med CE-märkta produkter och har som första aktör i branschen utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen. Allt för att du som kund ska få en säker och funktionell garageport som följer gällande lagstiftning.

”Vi är stolta över vårt finstilta – jämför oss gärna med andra”

Garageportexperten

Läs mer om CE-märkning på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/