Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

När det gäller måttagning är det få som kan mäta sig med oss.

Att ta de mått som behövs vid ett portbyte är inte fullt så enkelt som man gärna vill tro. Själva öppningen är nästan det minst viktiga. Det gäller att se upp för skeva väggar, lutande eller sneda tak, utskjutande ventilationstrummor och liknande hinder. Det gäller också att undersöka om det krävs justeringar på karmar, och om det krävs förstärkningar i tak eller väggar. Vår expert gör de kontroller som krävs och tar de mått som behövs. Kostnadsfritt.