Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

In med det nya...

Noggrannhet så att porten löper lätt och sluter tätt är A och O i montagearbetet. Ändå är det faktiskt oftare svårare att ta ner den gamla än att montera den nya – framförallt om det är en vipport. Dels är porten tung i sig, dels finns en risk för olyckor om inte fjädrarna är helt avlastade innan bultarna lossas. Men oroa dig inte – efter att ha monterat över 200 000 portar är vi säkra på att vi stött på eventuella problem och utmaningar förut.