Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Pressmeddelande den 23 maj 2016

Garageportexperten stärkt efter första kvartalet
Sveriges största leverantör av garageportar gör ett starkt första kvartal 2016 trots att branschen i stort sett står still efter förändringarna av rot-avdraget.

– Vi gör ett stabilt kvartal och stärker vår marknadsledande position, men det är tydligt att förändringarna i rot-avdraget kommer att påverka branschen som helhet. Vi har tyvärr börjat få frågor från kunder som vill betala svart för monteringen nu när rot-avdraget har försämrats, precis som byggbranschen befarade, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Vid årsskiftet sänktes rot-avdraget till maximalt 30 procent av arbetskostnaden. Förändringarna har inte slagit igenom fullt ut eftersom det under januari fortfarande var möjligt att genomföra arbete med tidigare avdrag. För branschen som helhet slutar första kvartalet på samma nivå som första kvartalet 2015.
För Garageportexpertens del ökade försäljningen av takskjutportar något under första kvartalet 2016. Eftersom branschen som helhet i stort står stilla innebär det att Garageportexperten stärker sin marknadsledande ställning.

– Första kvartalet är alltid det svagaste under året. Vi har använt den lugna inledningen på året till att ytterligare positionera Garageportexperten med tre nya butiker och flytt av ytterligare fyra butiker till bättre lägen. Vi känner oss starkare och bättre rustade än någonsin för framtiden, säger Mikael Holmstrand.
Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av medlemmarna i branschföreningen Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vipp- och slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.

Garageportexperten är en kedja som består av 28 franchisetagare med 49 butiker över hela landet. Målet är att fortsätta öppna nya butiker för att komma närmare kunderna och därmed ge bättre service.

 

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30,
mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Ladda ner pressreleasen i sin helhet (pdf)

Pressmeddelande den 23 maj 2016

Fakta:

Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25 till 30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rotavdrag för monteringen.