Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Pressmeddelande den 5 september 2016

Garageportexperten växer trots lägre rot-avdrag.

Sveriges största leverantör av garageportar fortsätter växa. Garageportexperten står nu för närmare 60 procent av branschens försäljning och gör ett starkt andra kvartal. Det trots att branschen tappar efter förändringarna av rot-avdraget.

– Vi stärker vår marknadsledande position ytterligare vilket är väldigt roligt, men det är tydligt att förändringarna i rot-avdraget påverkar branschen som helhet. Kunderna är mer försiktiga och långsammare när det gäller beslut om renoveringar, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Branschen tappade 3 procent under andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal förra året. Även Garageportexperten tappar något andra kvartalet men fortsätter samtidigt att stärka ställningen som marknadsledande. Kedjan står nu för 58 procent av branschorganisationen Portgruppens statistik.

Vid årsskiftet sänktes rot-avdraget till maximalt 30 procent av arbetskostnaden. Förändringen av rot-avdraget har medfört en minskad efterfrågan från privatkonsumenter. Det kan på sikt leda till en nedgång i hela branschen.

– Många privatpersoner passade på att utnyttja det högre rot-avdraget i fjol. Nu ser vi istället en större efterfrågan från bostadsrätter och samfälligheter. Tyvärr ser vi också att en del aktörer höjer sina priser på montering och sänker sina priser på material för att ge kunden ett fortsatt högt rot-avdrag och låta samhället stå för notan, säger Mikael Holmstrand.

Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av medlemmarna i branschföreningen Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vipp- och slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.

Garageportexperten är en kedja som består av 28 franchisetagare med 49 butiker över hela landet. Målet är att fortsätta öppna nya butiker för att komma närmare kunderna och därmed ge bättre service.

Fakta nedan:
Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Pressrelease 20160905

Fakta:

Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25 till 30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.