Joel Didrikson – Montör – Linköping, Västervik & Motala