Montering

Garageportar, ytterdörrar och industriportar – vi har kunskapen och expertisen för en lyckad montering. Oavsett modell och fabrikat.

1

Hur förbereder jag mig inför en montering?

Efter att du har kommit överens med din garageportexpert om modell, utseende och storlek på garageport är det dags för montering. Se till att det är rent och städat runt omkring portöppningen samt cirka fyra meter in i garaget. Det vill säga fritt från bil, redskap och övriga prylar som kan vara i vägen vid monteringen. Se även till att innertaket är fritt från hinder.

2

Hur lång tid tar monteringen?

Vi monterar din nya garageport på en dag. Vi tar bort din gamla port, justerar portöppningen och monterar den nya porten samt eventuell motor.

3

Behöver jag vara hemma?

Nej, du behöver inte vara hemma under tiden vi monterar din nya garageport. Däremot kan det vara bra att göra en gemensam funktionskontroll när monteringen är färdig.

4

Monterar ni även andra garageportar?

Absolut! Vi monterar alla portar, oavsett leverantör och fabrikat. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

5

Vad händer med min gamla garageport?

Efter monteringen av din nya garageport tar vi med oss din gamla och kör den till återvinning. Alla delar sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt.

CE-märkt portbyte

Alla byggprodukter, däribland garageportar, ska vara CE-märkta för att få säljas inom EU. Hos oss på Garageportexperten är alla portar CE-märkta och våra montörer är kvalificerade att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen.

Vad är en CE-märkning?

En CE-märkning är en symbol som innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne, vilket betyder "i överensstämmelse med EU-direktiven".

Varför behövs en CE-märkning?

Byggprodukter behöver CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU. Porten och motorn CE-märks från respektive leverantör däremot räknas en port som monteras ihop med motor som en ny "maskin" och måste därför CE-märkas som en enhet i den miljö den är placerad i.

Hur går en CE-märkning till?

När Garageportexperten genomför en CE-märkning säkerställer vi att port och motor är testade och certifierade tillsammans. Det görs en riskbedömning under och efter monteringen, som sker efter leverantörens specifikationer. Vi upprättar en specifik identitetshandling och ett dokument med försäkran om överensstämmelse samt prestandadeklaration för port och motor tillsammans.

Hur vet jag om min port är CE-märkt?

Så väl port som motor kan vara märkta med CE-symbolen, det betyder dock inte att port och motor är CE-märkta tillsammans. Att port och motor är CE-märkta tillsammans framgår av försäkran om överensstämmelse.

Vem är ansvarig för eventuella skador som orsakas av en icke CE-märkt port?

Det är ägaren av porten som är ansvarig för eventuella skador som orsakas av porten, vilket kan resultera i utebliven försäkringsersättning eller i böter vid skada.