Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Så höjer du värdet på villan

Sex av tio mäklare bedömer att en sliten eller gammal ytterdörr eller garageport kan påverka försäljningspriset på villan negativt. Det visar en rundringning som Garageportexperten låtit göra bland mäklare över hela landet.

–Många som säljer sitt hus lägger tid och pengar på att göra i ordning husets insida. Men samtidigt glömmer många att fasaden står för det första intrycket, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Fasadens utseende spelar stor roll för hur potentiella köpare uppfattar huset. Nio av tio mäklare, 95 procent, svarar att fasadens utseende påverkar husets försäljningspris. Det visar den telefonenkät som Garageportexperten låtit göra.

En ny ytterdörr eller garageport kan göra stor skillnad för hur fasaden och huset uppfattas. Åtta av tio, 81 procent, svarar att ytterdörren påverkar helhetsintrycket av fasaden och sju av tio, 67 procent, bedömer att garageporten påverkar helhetsintrycket av fasaden.

– Skjut inte upp bytet av ytterdörr eller garageport tills det är dags att flytta. Byt till ny dörr eller port i tid så att du själv hinner njuta av komforten, säger Mikael Holmstrand.

Att byta ytterdörr eller installera garageport kan vara ett sätt att höja värdet på sitt hus inför en försäljning.

Bilagor:
- Om enkäten
– Fakta om Garageportexperten

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 070-692 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Bilagor

Om enkäten
Garageportexperten har slumpmässigt valt ut 21 mäklare, en i varje län och ställt frågor via telefon. Mäklarna har svarat på följande frågor, där procentandelen som svarat ”Ja, absolut” eller ”Ja, i viss utsträckning” står inom parentes efter frågan.

1. Bedömer du att fasadens utseende påverkar försäljningspriset på huset? (95 procent)

2. Bedömer du att ytterdörren påverkar helhetsintrycket av fasaden? (81 procent)

3. Bedömer du att garageporten påverkar helhetsintrycket av fasaden? (67 procent)

4. Om man installerar en ny, helautomatisk garageport för 15 000–20 000 kronor, är det sannolikt att det ökar försäljningspriset med minst det beloppet? (57 procent)

5. Bedömer du att en gammal och sliten ytterdörr eller garageport påverkar försäljningspriset negativt? (62 procent)

Fakta om Garageportexperten
• Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 260 Mkr. Företaget har sitt huvudkontor med sju anställda i Linköping.
• Företaget är en franchisekedja med 28 franchisetagare och 46 butiker över hela landet.
• Sedan starten för 20 år sedan har kedjan levererat och monterat 190 000 garageportar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar.
• Garageportexperten är expert på säkerhet och arbetar bara med CE-märkta produkter. Som första aktör i branschen har företaget utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen, i enlighet med gällande lagstiftning.

Ladda ner pressreleasen (pdf)
Så höjer du värdet på villan 2015-10-20