Köpvillkor

Besök en av våra butiker eller lägg din order här i webbshopen – det är smidigt att handla av Garageportexperten. Vilka köpvillkor som gäller? De kan du läsa om nedan.

Handla hos Garageportexperten

Först väljer du vilka produkter du vill handla och hur du vill ha dem levererade. Välj också om du vill ha hjälp med montering samt om du vill betala via faktura eller delbetalning. När du har kontrollerat din order och godkänt köpvillkoren skapas ett köpeavtal mellan dig som kund och din lokala Garageportexpert. En orderbekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Garageportexperten reserverar sig för felaktigheter i t.ex. pris, leverans och produktinformation. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller ångra din beställning. Priser som anges är alltid inklusive moms.

Personer som handlar av Garageportexperten Sverige AB måste vara myndiga (18 år).
Garageportexperten Sverige AB förbehåller sig rätten att neka en order.

Vid upptäckt av falsk beställning eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

Våra betalningsalternativ

Hos oss betalar du aldrig för än du får varan levererad. Betala antingen via faktura som din lokala Garageportexpert skickar i tillsammans med din leverans av varan (gäller även om varan ska monteras i samband med leveransen) eller om du föredrar att dela upp din betalning ger vi den möjligheten via vårt samarbete med Svea Ekonomi.

Betalning mot faktura 10 dagar

Vi erbjuder alla kunder möjlighet att handla mot faktura, vilket också är det förvalda alternativet i kassan. En fakturaavgift på 30:- tillkommer. Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2% per månad.

Grundkraven för att få betala mot faktura är bland annat följande:
-Du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, över 18 år och saknar betalningsanmärkningar.

Delbetalning
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi kan du, som privatperson, delbetala dina köp över 1000 kronor. Du väljer själv det köputrymme som passar ditt totala inköpsbelopp bäst 10 eller 20 månader. Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos Svea Ekonomi.

I kassan gör du en direkt kreditprövning till Svea för att få svar på om du kan lägga upp den aktuella summan för delbetalning hos Svea. Svea ger dig ett direkt svar på frågan men ingen delbetalning läggs upp vid köptillfället. Efter att du bekräftar ditt köp med ansökan om delbetalning, kontaktar din lokala garageportexpert dig med komplett material för att slutföra krediten hos Svea. Efter att du får din vara startar delbetalningen via Svea. Du kan när som helst välja att slutbetala utan extra kostnad.

not. vid kreditprovning görs en kreditupplysning på den ansökande.

Våra leveranssätt

Garageportexperten Sverige AB levererar alltid beställda produkter kostnadsfritt till vald Garageportexpertenbutik. Du som kund kan därefter välja följande leverenssätt.

Portar
– Avhämtning: Du hämtar porten hos närmaste butik. Inga extra kostnader tillkommer.
– Hemleverans utan montage. Du får porten hemlevererad mot en kostnad på 995:-.
– Hemleverans med montage. Vid köp av montage ingår kostnaden för hemleverens i montagepriset.

Tillbehör
Mindre tillbehör som t.ex. fjärrkontroller skickas till leveransadress mot en fraktkostnad.
Större paket och produkter av ett högre värde som vi önskar är sökbara, skickas, med DHL, till en ServicePoint där du få hämta ut produkten. Fraktkostnad tillkommer.

Inträffar en leveransförsening informeras du om möjligt om dessa. För alla leveranser gäller vägen till leverensadressen måste vara farbar. Leverensen av portar sker dagtid på vardagar och kunden hjälper chauffören att lasta av godset. Du blir kontaktad/aviserad i god tid före leveransen sker. Kunden ansvarar för att mottagare av godset finns på överenskommen tid och plats. Varor levereras inte utan att godset kvitteras av kunden och Garageportexperten förbehåller sig rätten att debitera kostnader som uppstår på grund av att kunden inte kan ta emot gods enligt överenskommelse. Detta gäller även paket som vid leverens till uthämtningsställe inte har hämtats ut.

I dagsläget kan Garageportexperten Sverige AB enbart leverera inom Sverige.

Leveranstid

Garageportexperten Sverige AB har som mål att alltid leverera inom angiven leveranstid. Leveranstiden kan variera beroende på val av vara och om den är lagerförd eller beställs från fabrik. Du hittar aktuella leveranstider vid respektive produktinformation. Leveranstiderna är preliminära och kan skilja lite beroende på vart i landet leveransen ska ske.

Ankomstkontroll och transportrisker

Det ska vara tryggt och enkelt att handla av Garageportexperten. Varorna är försäkrade av Garageportexperten fram till att kunden mottagit varorna.

Vid avlastning ska varorna inspekteras av mottagaren och leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Anmäl därefter skadan omgående till vår kundtjänst på [email protected] så att vi så skickar vi ersättningsprodukter så snart som möjligt alternativt åtgärdar felet på plats. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts efter att godset mottagits. Du bör göra en sådan anmälan till oss inom 7 arbetsdagar från mottagandet av leveransen.

Skadat gods får inte användas. Vi ber dig också spara emballaget för eventuell besiktning.

Avdrag vid köp av montagetjänster

Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare. Du som kund ansvarar för att riktiga uppgifter kring fastighetsinnehav och personuppgifter lämnas. Garageportexperten sköter all hantering med Skatteverket och gör avdrag för ROT direkt på din faktura.

CE-märkning

Alla Garageportexpertens manuella portar är CE-märkta från våra leverantörer. Alla Garageportexpertens motorer är CE-märkta som produkt. Port och motor som monteras tillsammans bildar en maskin. Garageportexperten CE-märker maskinen i den specifika miljö som den placeras i när du köper till montaget. Om du som kund monterar produkterna själv så ligger ansvaret på dig att gällande lagstiftning följs.

Privatpersoner

Med din garageport eller ytterdörr följer en allriskförsäkring som gäller i 3 år från installationsdagen. Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Vid köp av montage av våra produkter erbjuder Garageportexperten sina konsumentkunder en försäkring på köpet! Den här allriskförsäkringen är ett bra komplement till din villaförsäkring om du t.ex. saknar allrisk på byggnad.

Försäkringen är generös i sin skadehantering och omfattar även sådant som många försäkringar normalt friskriver sig från. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen följer med porten/dörren – inte personen som försäkrar den/köper den. För fullständiga villkor – kontakta din Garageportexpert.

Föreningar/ Samfälligheter

Är ni en samfällighet eller bostadsrättsförening kan även ni köpa denna försäkring till ett mycket förmånligt pris och med den låga självrisken vid skada på 1800 kr. Kontakta din närmaste Garageportexpert för mer information och villkor.

Skadehantering

Om du råkar ut för en skada på din försäkrade port eller dörr ska du först kontakta ditt ordinarie villaförsäkringsbolag. Om din villaförsäkring ersätter skadan så återbetalar vår försäkring din självrisk. Om din villaförsäkring inte ersätter skadan träder Garageportexpertens försäkring in och ersätter skadan helt om försäkringsvillkoren är uppfyllda. Som kund får du alltså ett mycket bra skydd oavsett så länge skadan omfattas av försäkringen villkor. För skadeanmälan kontakta [email protected] eller ring 0771-473 473.

Ångerrätt, reklamationer och returer

Vid handel på Garageportexperten webshop tillämpas Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Det innebär att du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara du vill returnera. Vid retur på grund av ångerrätt och öppet köp står du som kund för frakten och de skador som kan uppstå under transporten.
Som kund har du alltid en rätt att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Detta måste dock göras försiktigt och inte mer omfattande än nödvändigt då varan måste returneras i oförändrat skick och komplett. Garageportexperten Sverige AB kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Som kund har du en reklamationsrätt upp till 3 år på en vara. För dessa ärenden ska Garageportexpertens kundtjänst kontaktas. Om du anser att en vara är felaktig ska du reklamera denna inom skälig tid. Fel som uppstår inom 6 månader från varans mottagande anses vara ursprungliga vilket innebär att Garageportexperten har ansvar för dem. För fel som uppstår senare ska du som kund kunna påvisa att felet förelåg redan vid leverensen för att reklamationen ska godkännas. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Garageportexperten Sverige AB.

Företag
I de fall som näringsidkare handlar hos Garageportexperten Sverige AB så tillämpas Köplagen.

Garantier
Förutom reklamationsrätten så erbjuder Garageportexperten garantier i olika omfattningar. Respektive produkts garanti framgår i dokumentationen kring produkten. För att garanti ska kunna åberopas krävs att produkten är hanterad enligt tillverkarens skötselinstruktion och även att produkten, i förekommande fall, är fackmannamässigt monterad. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras förbehåller vi oss rätten att debitera dig de kostnader som uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid t ex felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundservice så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Maila till [email protected].

Force majeure

Garageportexperten Sverige AB anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist

Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
Garageportexperten kommer vid en eventuell tvist att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation.

Sekretss & säkerhet

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att registrera sig som kund på vår webshop godkänner du att Garageportexperten Sverige AB lagrar de uppgifter vi behöver, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer, för att kunna hantera vår kundrelation, göra kreditprövning och kunna erhålla förmånliga erbjudanden.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

Garageportexperten Sverige AB
Gottorpsgatan 15
582 73 Linköping

Endast Garageportexperten Sverige AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Garageportexperten Sverige AB medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Copyright

Allt material på vår hemsida är copyrightskyddat av Garageportexperten Sverige AB. Det innebär att bilder, texter och layout är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Garageportexperten Sverige AB.

För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta [email protected]. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.