Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Sverige är fullt av farliga portar

– En garageport har en livslängd på 25–30 år. De portar vi byter ut hos kunder i dag är i genomsnitt 35 år gamla. Det är egentligen fem år för sent, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Sedan dessa portar monterades för mer än trettio år sedan har nya regelverk och nya standarder tillkommit. Det innebär att många portar inte lever upp till dagens säkerhetskrav. I dag finns gemensamma EU-regler för portar som är kopplade till automatiska öppnare. Sedan den 1 juli 2013 måste garageportar vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

Gamla vipportar med oskyddade fjädrar, vilket var vanligt under 1970- och 80-talet, utgör den största säkerhetsrisken. Infästningar och fjädrar som lossnar eller rostar kan leda till allvarliga personskador och i värsta fall dödsolyckor.

Förutom fysiska skador kan olyckor som orsakas av en gammal garageport leda till stora kostnader för ägaren.

– Det är garageägaren som är ansvarig om en olycka inträffar. Det kan vara så illa att hemförsäkringen inte täcker eventuella skador i garaget eller på bilen om porten inte når upp till dagens säkerhetskrav, säger Mikael Holmstrand.

Av Sveriges totalt 1 800 000 garageportar är uppskattningsvis 225 000 så gamla att de bör bytas ut. Den som har en gammal garageport och vill veta om den uppfyller dagens säkerhetskrav kan be en fackman komma och besikta den.

Den som har en gammal garageport och vill veta om den uppfyller dagens säkerhetskrav kan be en fackman komma och besikta den.

Bilagor:
-Fakta om Garageportexperten
– Lokala pressmeddelanden

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 070-692 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Bilagor

Lokala pressmeddelanden:
Osäkra portar Bleking
Osäkra portar Dalarna
Osäkra portar Gotland
Osäkra portar Gävleborg 
Osäkra portar Halland
Osäkra portar Jämtland
Osäkra portar Jönköping
Osäkra portar Kalmar
Osäkra portar Kronoberg
Osäkra portar Norrbotten
Osäkra portar Skåne 
Osäkra portar Stockholm
Osäkra portar Sörmland
Osäkra portar Uppsala
Osäkra portar Värmland
Osäkra portar Västerbotten
Osäkra portar Västernorrland
Osäkra portar Västmanland
Osäkra portar Västra götaland
Osäkra portar Örebro
Osäkra portar Östergötland

Fakta om Garageportexperten
• Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 260 Mkr. Företaget har sitt huvudkontor med sju anställda i Linköping.
• Företaget är en franchisekedja med 28 franchisetagare och 46 butiker över hela landet
• Sedan starten för 20 år sedan har kedjan levererat och monterat 190 000 garageportar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar.
• Garageportexperten är expert på säkerhet och arbetar bara med CE-märkta produkter. Som första aktör i branschen har företaget utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen, i enlighet med gällande lagstiftning.