Montera själv? Tänk på det här!

Vill du montera din garageport själv? Tänk då på det här:

1

Städa undan

Håll rent vid portöppningen, längs med sidorna samt cirka fyra meter in i garaget. Här ska det vara fritt från eventuella bilar, hyllor, däck, lysrör och dylikt. Vid behov avlägsna även rör, el-ledningar och eldosor. Obs 1! Brandfarligt material får inte finnas i garaget under montering. Obs 2! Ska du demontera en fjäderbelastad vipport? Var extra försiktig, för din egen säkerhets skull.

2

Se över elen

Vid montering av portautomatik krävs framdragning av 230 volts jordad matning samt vägguttag.

3

Byt slitet och skadat

Se över och byt eventuellt rostiga och slitna anlagsjärn samt åtgärda golv som är ur våg. Även virke i huskonstruktion behöver ses över. Dåligt, ruttet eller skadat? Rikta eller byt ut.

4

Börja med insidan

Ny takskjutport på gång? Tänk på att en takskjutport alltid monteras på insida vägg/karm.