Se all inspiration

Automatisk eller manuell öppning?

Automatisk eller manuell öppning kan vara en smaksak men fördelarna som en automatisk port för med sig kan tyckas överväga så pass att det snarare blir en fråga om pris.

Med en manuell port slipper man teknik som kan strula eller gå sönder men å andra sidan så innebär motordriften att porten öppnas på det absolut mest skonsamt möjliga sättet. En manuell port riskerar därför att slitas hårdare än en automatisk. Vill man förse sin garageport med bästa möjliga låsanordning låser en garageport med motor betydligt bättre än ett manuellt nyckellås.

De manuella låsen på en takskjutport låser ut i sidorna och är förhållandevis lätta att bryta upp medan motorn aktivt trycker ner porten mot marken vilket gör det betydligt svårare att forcera en automatiserad port. Beroende på vilken motorlösning man väljer att installera till sin port finns det också flera extra funktioner som kan installeras på porten. Gamla portar är ofta tunga vilket gör att yngre och äldre kan ha problem att öppna och stänga manuellt.

Val av motor

Valet av motor påverkar portens funktion i stor utsträckning. Billigare enkla motorer har ofta färre tillbehör, går långsammare och låter mer men tar porten upp och ner i maklig takt och fyller sitt syfte. Motorns kraft avgör hur stora portar den fungerar för, en mer ansträngd motor låter mer.

Vill man ha en snabb och tyst motor finns det flera mer avancerade motorer i förstahand är utformade för bredare portar men som även fungerar på mindre ”normala” storlekar. De motorerna känner av både portens tyngd och friktion och ökar hastigheten när den märker att det är en mindre port som rullar bra i skenan.

Skulle porten av någon anledning börja gå mer trögt minskar motorn hastigheten för att inte slita på konstruktionen. Innan du väljer motor är det bra att titta på vilka tillbehör som finns till motorerna du väljer mellan.

Idag finns det många smarta fjärrkontroller som det både går att ställa frågor om portens status till men även fjärrkontroller som kan programmeras att utföra olika kommandon. Det finns också tillval som fuktvakt, extraljus och inbrottslarm. Kolla så att den motor du väljer har de funktioner du vill ha nu och i framtiden.

Oavsett vilken motor du väljer ska du vara noga med att den är tydligt CE-märkt och att den också får en CE-märkning tillsammans med porten när den installeras.
Du kan läsa mer om gemensam CE-märkning av port och motor här