Se all inspiration

Vad är en CE-märkt garageport?

De allra flesta garageportar och motorer som säljs på svenska marknaden är var för sig CE-märkta. Trots det uppfyller många garageportar i Sverige inte Boverkets krav utan riskerar att stå utan försäkringsskydd.

Anledningen till detta är att det inte räcker med att port och motor CE-märkts, var för sig. När porten och motorn sätts samman och installeras i garaget blir de en ny maskin som  måste installeras av en kvalificerad montör. Vid montaget ska den nya ”maskinen” märkas och montören som också ska lämna dokumentation till portens ägare. Om inte riskerar man, som ägare till porten, att stå utan ersättning i den händelse det skulle ske en skada på eller med garageporten.

De flesta försäkringsbolag kräver att en garageport uppfyller EU:s direktiv och har en så kallad CE-märkning. Det gör de sällan om inte en certifierad montör sköter installationen. Uppskattningsvis handlar det om närmare 200 000 garageportar i Sverige som kan sakna täckning i hemförsäkringen.

Oavsett försäkringar, lagar och direktiv rekommenderar vi alltid att man prioriterar en säker installation för att förebygga olyckor.