Vi behöver ditt samtycke för att kunna hjälpa dig

För att kunna ta emot, hantera och spara personuppgifterna i formuläret behöver vi ditt samtycke. Personuppgifterna krävs för att vi ska kunna hjälpa dig med det ärende som du efterfrågar.

Personuppgifterna samlas in till Garageportexperten Sverige AB och andra företag inom koncernen baserat på den ort du fyllt i. Vi delar dem inte med tredje part. Vårt personuppgiftsbiträde Angry Creative AB har däremot möjlig tillgång till dina personuppgifter.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta [email protected]. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till datainspektionen. Läs mer hur vi hanterar integritet och säkerhet i vår integritetspolicy.