Vanliga frågor och svar

Undrar du över något? Här kan du söka svar bland de vanligaste frågorna.

Om jag bygger mitt garage själv, vilka mått behöver då jag för portöppningen?

Om du planerar för en takskjutport ska den färdigställda portöppningen i väggen vara lika bred och hög som den port du ska beställa, eftersom porten monteras på insidan. Oavsett fabrikat och portmodell på takskjutport måste det alltid finnas plats vid sidorna och över portöppningen, så kallad sidobredd och överhöjd. Dessa finns specificerade hos respektive fabrikant. Slagport, entrédörr och vipport monteras i öppningen och öppningen bör då vara cirka 15 mm större, bredd x höjd, än det beställda portmåttet.

Går det att byta en påkörd sektion?

Ja, det går bra. Är det dock två eller fler påkörda sektioner är kostnaden oftast densamma som att byta hela garageporten. För dig som har köpt montering av Garageportexperten ingår en allriskförsäkring utan extra kostnad under de tre första åren. Läs mer om allriskförsäkring och garantier i våra köpvillkor.

Får jag tag på reservdelar?

Javisst! Vi har reservdelar till alla våra saluförda produkter.

Hur lång är garantitiden?

Garantitiden för takskjutportar är 10 år, övriga portar 2 till 10 år, portmaskinerier 2 till 5 år och montage 5 år.

Kan jag montera själv?

Ja det kan du, utförlig montageanvisning medföljer alla produkter. Värt att veta – enligt Boverkets nya krav ska montören utföra en korrekt CE-certifiering när port och motor monteras tillsammans.

Låser motordriften porten?

Ja. Motorerna har antingen en självhämmande växel eller en mekanisk låsspärr.

Vilket material består ytskiktet av?

Alla takskjutportar har galvaniserad, lackerad stålplåt.

Behöver garagegolvet vara i våg?

En takskjutport klarar en nivåskillnad på 10 mm. Om skillnaden är mer eller om golvet är trasigt behöver en ny golvgjutning genomföras. Garageportexperten hjälper dig gärna med detta.

Vilken isolering ska jag välja?

Till varma utrymmen rekommenderar vi en 42 mm tjock port. Till kalla utrymmen rekommenderar vi minst 20 mm.

Vilken portyta är mest tålig?

En strukturerad yta är generellt tåligare än en slät yta.

Finns det standardstorlekar på portar?

De flesta leverantörer har ett visst antal standardmått, utöver dessa kan valfritt mått erbjudas.

Finns det standardfärger på portar?

Generellt är vit kulör standard hos de flesta leverantörerna, en del leverantörer har ytterligare några kulörer som standard. Utöver standardfärgerna kan valfri kulör erhållas i både NCS och RAL.

Kodlåset fungerar inte, vad gör jag?

Kontrollera batteriet och byt vid behov. Fungerar kodlåset fortfarande inte, kontakta Garageportexperten för uppmätning av radiosignal.

Fjärrkontrollen fungerar inte, vad gör jag?

Kontrollera batteriet och byt vid behov. Fungerar fjärrkontrollen fortfarande inte, ladda ned instruktioner, eller kontakta Garageportexperten