Vanliga frågor och svar

Undrar du över något? Här kan du söka svar bland de vanligaste frågorna.

Om jag bygger mitt garage själv, vilka mått behöver då jag för portöppningen?

Om du planerar för en takskjutport ska den färdigställda portöppningen i väggen vara lika bred och hög som den port du ska beställa, eftersom porten monteras på insidan. Oavsett fabrikat och portmodell på takskjutport måste det alltid finnas plats vid sidorna och över portöppningen, så kallad sidobredd och överhöjd. Dessa finns specificerade hos respektive fabrikant. Slagport, entrédörr och vipport monteras i öppningen och öppningen bör då vara cirka 15 mm större, bredd x höjd, än det beställda portmåttet.

Går det att byta en påkörd sektion?

Ja, det går bra. Är det dock två eller fler påkörda sektioner är kostnaden oftast densamma som att byta hela garageporten. För dig som har köpt montering av Garageportexperten ingår en allriskförsäkring utan extra kostnad under de tre första åren. Läs mer om allriskförsäkring och garantier i våra köpvillkor.

Får jag tag på reservdelar?

Javisst! Vi har reservdelar till alla våra saluförda produkter.

Hur lång är garantitiden?

Garantitiden för takskjutportar är 10 år, övriga portar 2 till 10 år, portmaskinerier 2 till 5 år och montage 5 år.

Kan jag montera själv?

Ja det kan du, utförlig montageanvisning medföljer alla produkter. Värt att veta – enligt Boverkets nya krav ska montören utföra en korrekt CE-certifiering när port och motor monteras tillsammans.

Låser motordriften porten?

Ja. Motorerna har antingen en självhämmande växel eller en mekanisk låsspärr.

Vilket material består ytskiktet av?

Alla takskjutportar har galvaniserad, lackerad stålplåt.

Behöver garagegolvet vara i våg?

En takskjutport klarar en nivåskillnad på 10 mm. Om skillnaden är mer eller om golvet är trasigt behöver en ny golvgjutning genomföras. Garageportexperten hjälper dig gärna med detta.

Vilken isolering ska jag välja?

Till varma utrymmen rekommenderar vi en 42 mm tjock port. Till kalla utrymmen rekommenderar vi minst 20 mm.

Vilken portyta är mest tålig?

En strukturerad yta är generellt tåligare än en slät yta.

Finns det standardstorlekar på portar?

De flesta leverantörer har ett visst antal standardmått, utöver dessa kan valfritt mått erbjudas.

Finns det standardfärger på portar?

Generellt är vit kulör standard hos de flesta leverantörerna, en del leverantörer har ytterligare några kulörer som standard. Utöver standardfärgerna kan valfri kulör erhållas i både NCS och RAL.

Kodlåset fungerar inte, vad gör jag?

Kontrollera batteriet och byt vid behov. Fungerar kodlåset fortfarande inte, kontakta Garageportexperten för uppmätning av radiosignal.

Fjärrkontrollen fungerar inte, vad gör jag?

Kontrollera batteriet och byt vid behov. Fungerar fjärrkontrollen fortfarande inte, ladda ned instruktioner, eller kontakta Garageportexperten

Hur hanterar Garageportexperten Corona - COVID-19?

Hantering av Corona COVID-19 vid garageportsbyte. I dagar med ett aktivt arbete för att begränsa smittspridningen av COVID-19 i Sverige kan det lätt skapas en osäkerhet kring vilka situationer man ska undvika eller helt välja bort. Osäkerheten rör sällan den egna hanteringen utan istället hur andra hanterar samma situation och om de tar risker som i förlängningen påverkar andra. Vi tar smittskyddsinstitutets regler och rekommendationer på stort allvar och alla som kommer till vår arbetsplats är helt symtomfria. Platser för kundkontakt i vår verksamhet är butiker, hem-/mätbesök och montage.  Nedan delger vi hur vi Coronaanpassar vår verksamhet för att inte utsätta kunder eller medarbetare för risk. Butiken I samtliga Garageportexpertbutiker är alla som bestämt sig för att komma till jobbet fullt friska. Vi vill skapa en trygg och säker miljö för både kunder och anställda varför vi räknar med att även våra besökare är helt symtomfria. Vid minsta tveksamhet träffar vi gärna dig vid ett annat tillfälle eller via en kanal där vi inte behöver mötas fysiskt. Då är man hjärtligt välkommen att kontakta oss på <<stadensnamn>>@garageportexperten.se, Facebook, garageportexperten.se eller telefon. Hembesöket Under ett hembesök brukar vi dels ta måtten för din blivande garageport men också tipsa om bästa porten för ditt garage. Med hänsyn till Corona COVID19 kan våra kunder nu välja på två varianter av hembesök:

  1. Vi ses på din garageuppfart (på brukligt avstånd vid risk för droppsmitta). Vi mäter samt diskuterar bästa porten för dig och ditt garage*.
  2. Du lämnar garageporten öppen och vi utför mätningen på egen hand. Efterbesöket kontaktar vi dig på telefon, videosamtal eller mail för att diskutera porttyp eller design. Detta är ett mycket vanligt sätt för oss att arbeta även innan Coronaproblematiken uppstod.
Montage Montaget görs även i vanliga fall helt utan inblandning från kunden. Lämna garaget öppet på morgonen och förberett enligt instruktioner från lokal Garageportexpert. När bytet är klart i slutet av dagen städar vi och torkar av kontaktytor för att minimera eventuell smittspridning. Vi stänger igen garaget, tar med den gamla porten och kontaktar dig på telefon för att informera om hur porten fungerar. Föredrar du en genomgång på din garageuppfart går det givetvis också bra. I det fall att kunden upplever symptom bokar vi gärna om mätning eller montage till det att smittan är över. Så länge du som kund är symptomfri är det du som väljer kontaktväg. Vi är vana att anpassa oss och ingen fastighetsägare behöver avstå ett byte eller service av sin port på grund av Corona.